logo
SQL Veritabanı Deneme Sınavı 2
SQL Veritabanı Deneme Sınavı 2
1.

Veri tabanına bağlanıp üzerinde işlemler yapmamızı sağlayan link aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Management Studio
Soru Açıklaması
2.

Yeni bir veri tabanı oluşturulurken veri tabanı üzerinde yetkili olacak kullanıcı hangi bölümde belirlenir?

Doğru Cevap: "B" Owner
Soru Açıklaması
3.

Veri tabanı üzerinde tüm yapılandırma ve bakım işlemlerini gerçekleştirme rolu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" db_owner
Soru Açıklaması
4.

Sunucu üzerinde veri tabanı oluşturma rolü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" dbcreator
Soru Açıklaması
5.

Bir tabloda değişiklik yapılan verinin ilişkili olduğu diğer tablo veya tablolarda da aynı işlemin yapılması işlemine ne denir?

Doğru Cevap: "B" Veri Bütünlüğü
Soru Açıklaması
6.

Aşağıdakilerden hangisi bir VTYS değildir?

Doğru Cevap: "D" XML
Soru Açıklaması
7.

Veri tabanı üzerinde yetkili kullanıcılar tanımlayabilen veya tanımlı kullanıcıları silebien rol aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" db_accessadmin
Soru Açıklaması
8.

Sunucu üzerinde en yüksek yetkiye sahip rol aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" sysadmin
Soru Açıklaması
9.

Sorgu kullanarak tablo oluşturmak için kullanılan SQL deyimi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" CREATE TABLE
Soru Açıklaması
10.

ADD COLUMN deyiminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Tabloya sütun eklemek için kullanılır
Soru Açıklaması
logo
SQL Veritabanı Deneme Sınavı 2
SQL Veritabanı Deneme Sınavı 2
11.

ÖĞRENCİLER tablosunda yer alan ADI ve BÖLÜMÜ alanlarını seçmek için kullanılan SQL kodu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" SELECT ADI, BÖLÜMÜ FROM ÖĞRENCİLER
Soru Açıklaması
12.

Büyük harfleri küçük harfe dönüştürmek için kullanılan fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" LCASE()
Soru Açıklaması
13.

Herhangi bir sütunun içerdiği sayısal değerlerin aritmetik ortalamasını hesaplamak amacıyla kullanılan fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" AVG()
Soru Açıklaması
14.

Bilgisayardaki geçerli sistem tarih ve saatini bildirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

Doğru Cevap: "A" SELECT Now()
Soru Açıklaması
15.

SELECT DateAdd("yyyy",2,#11/22/2010#); komut satırı hangi sonucu üretir?

Doğru Cevap: "A" 2010 yılına 2 yıl ekler
Soru Açıklaması
16.

Birden fazla sütun içinde gruplama yapmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

Doğru Cevap: "B" GROUP BY
Soru Açıklaması
17.

Sütunların içerdiği sayısal değerleri toplamak amacıyla kullanılan fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" SUM()
Soru Açıklaması
18.

Tabloların birleştirilmesi sırasında eşiti olan birleştirme yapılırken kullanılan deyim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" INNER JOIN
Soru Açıklaması
19.

Alt sorgudaki kayıtların değerine eşit olmayan ana sorgu kayıtlarını almak için kullanılan işleç aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" IN
Soru Açıklaması
20.

Bir tabloda bulunan kayıtların istenildiği zaman silinebilmesi için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" DELETE
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.