logo
SQL Veritabanı Deneme Sınavı
1.
SQL Server güvenlik yapılandırmasındaki “Mixed Mode” ne anlama gelmektedir?
Doğru Cevap: "D" Hem Windows hem de SQL Server tarafından tanımlanan kullanıcılar sisteme giriş yapabilir.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi veri üzerinde işlem yapma deyimi değildir?
Doğru Cevap: "C" Deny
Soru Açıklaması
3.
Çalıştığınız şirkette, veritabanı sisteminde her gece saat 2:00’de verilerin yedeğinin alınması isteniyor. Böyle bir sistem için SQL Server’da zamanlanmış görev oluşturmanız gerekmektedir. MSSQL Server üzerinde bu ve buna benzer zamanlanmış görevler oluşturabilmek için hangi servis kullanılmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Maintenance Plans
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki sorgulardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Select Ad+’ ‘+Soyad as Isim,Yas as from Musteriler
Soru Açıklaması
5.
Mevcut bir tabloyu nasıl değiştirebilirsiniz?
Doğru Cevap: "B" Alter Table TabloAdi ( … )
Soru Açıklaması
6.
Bir kullanıcının veri tabanındaki kayıtları yalnızca listeleyebilmesi için kullanıcıya hangi yetkinin verilmesi gerekir?
Doğru Cevap: "C" db_datareader
Soru Açıklaması
7.
Herhangi iki tabloyu ilişkilendirmek istiyorsunuz. İki tablo arasında işkilendirme işlemi gerçekleştirilirken, sadece ilişkili alanları birbiriyle eşleşen kayıtların gösterilmemesi gerekiyor. Bu işlem için hangi Join tipi kullanılmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Inner Join
Soru Açıklaması
8.
Aşağdakilerden hangisi “View” için söylenemez?
Doğru Cevap: "E" View içerisinde JOIN ifadesi kullanılamaz.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki komut ikililerinden hangisi sırası ile bir fonksiyonu oluşturmak ve kaldırmak için kullanılır.
Doğru Cevap: "C" Create Function – Drop Funciton
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki değişken tanımlamalarından hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" DECLARE @vize tinyint
Soru Açıklaması
logo
SQL Veritabanı Deneme Sınavı
11.
Aşağıdakilerden hangisi Stored Procedure’ün özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Geriye bir değer döndürmek zorundadırlar
Soru Açıklaması
12.
SQL Serverda ayrılmış kelimeler tablo, kolon vs ismi olarak verilemez. Aşağıdakilerden hangisi tablo ve kolon ismi olarak verilebilir?
Doğru Cevap: "E" Hiçbiri
Soru Açıklaması
13.
NVARCHAR türü maksimum kaç karakter değer alabilir?
Doğru Cevap: "B" 4000
Soru Açıklaması
14.
Smallint veri türü için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" 0 – 32770 arasında değer alır
Soru Açıklaması
15.
Tabloya bir kayıt eklemek için hangi komut kullanılır?
Doğru Cevap: "C" INSERT
Soru Açıklaması
16.
SQL Serverda oluşturulmuş bir tablodan bir kolonu silmek için hangi komut kullanılır?
Doğru Cevap: "E" ALTER TABLE DROP COLUMN
Soru Açıklaması
17.
Tablo ilişkilendirmeleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" İlişkilendirmeler yalnızca tablolar oluşturulurken yapılabilir.
Soru Açıklaması
18.
Veri aktarımı işlemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Hiçbiri
Soru Açıklaması
19.
 Oluşturulan bir tabloyu silmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
Doğru Cevap: "C" DROP TABLE
Soru Açıklaması
20.
Birden fazla sütun içinde gruplama yapmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
Doğru Cevap: "B" GROUP BY
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.