Neo4j veritabanı örnek sorgular

NEO4J Örnek Sorgular

ÖRNEK KODLAR

//DEPT TABLOSU

CREATE (n:DEPT {NO:10,DNAME: ‘ACCOUNTING’})

CREATE(n:DEPT {NO:20, DNAME: ‘RESEARCH’})

CREATE(n:DEPT {NO:30, DNAME: ‘SALES’})

CREATE(n:DEPT {NO:40, DNAME: ‘OPERATIONS’})

 

//EMP TABLOSU

CREATE (n:EMP { DEPTNO:10,EMPNO: ‘7902’, ENAME: ‘FORD’, JOB:’ANALYST’, MGR:7566, HIREDATE: 1981-12-03, SAL:3000 })

CREATE (n:EMP { DEPTNO:20,EMPNO: ‘7876’, ENAME: ‘ADAMS’, JOB:’CLERK’, MGR:7788, HIREDATE: 1983-01-12, SAL:1100})

CREATE (n:EMP { DEPTNO:30,EMPNO: ‘7934’, ENAME: ‘MILLER’, JOB:’LERK’, MGR:7782, HIREDATE: 1982-01-23, SAL:1300})

CREATE (n:EMP { DEPTNO:40,EMPNO: ‘7698’, ENAME: ‘BLAKE’, JOB:’MANAGER’, MGR:7839, HIREDATE: 1981-05-01, SAL:2850})

CREATE (n:EMP { DEPTNO:10,EMPNO: ‘7698’, ENAME: ‘JACK’, JOB:’MANAGER’, MGR:7839, HIREDATE: 1981-05-01, SAL:2850})

 

//İLİŞKİLENDİRME

MATCH (a:EMP{ENAME:’FORD’}), (b:DEPT{DNAME:’ACCOUNTING’})

CREATE(a)-[:DEPARTMENT] ->(b)

 

MATCH (a:EMP{ENAME:’ADAMS’}), (b:DEPT{DNAME:’RESEARCH’})

CREATE(a)-[:DEPARTMENT] ->(b)

 

MATCH (a:EMP{ENAME:’MILLER’}), (b:DEPT{DNAME:’SALES’})

CREATE(a)-[:DEPARTMENT] ->(b)

 

MATCH (a:EMP{ENAME:’BLAKE’}), (b:DEPT{DNAME:’OPERATIONS’})

CREATE(a)-[:DEPARTMENT] ->(b)

 

MATCH (a:EMP{ENAME:’JACK’}), (b:DEPT{DNAME:’ACCOUNTING’})

CREATE(a)-[:DEPARTMENT] ->(b)

 

//listeleme

match(n:EMP) return n

match(n:DEPT) return n

 

//işi analyst olan kayıtları listeleme

match(n:EMP) where n.JOB=”ANALYST” return n

 

//maaşı 2000’den aşağı olan kayıtları listeleme

match(n:EMP) where n.SAL<2000 return n

 

//kayıt güncelleme

MATCH (p:EMP{ENAME:’MILLER’})

SET p.ENAME = ‘MILER’

RETURN p

//kayıt silme

MATCH (p:EMP)

WHERE p.ENAME = ‘MILER’

DELETE p

 

//ilişki Silme

MATCH ()-[r:IS_IN]-()

DELETE r

 

//Node Silme

MATCH (e:EMP)

DELETE e

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir