ösym

2020 KPSS Ortaöğretim-Ön Lisans ve lisans Sınavları

ÖSYM tarafından yayımlanan 2020 Sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim 08.11.2020 tarihinde,  KPSS Ön Lisans 18.10.2020 tarihinde, KPSS Lisans ise 19.07.2020 tarihinde yapılacaktır.

KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavı nedir?

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

  1. a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,
  2. b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

Sınavlar Ne Zaman Yapılacak?

Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Ortaöğretim sınav başvuruları               21.08.2020-07.09.2020 tarihleri arasında ÖSYM Temsilcilikleri vasıtasıyla ve osym.gov.tr üzerinden alınacaktır. Bu tarihler arasında başvuru yapamayan adaylar ise 22.09.2020-23.09.2020 tarihleri arasında geç başvuru yapacaklardır. Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS sınav sonuçları                08.12.2020 tarihinde ÖSYM’nin internet sitesi osym.gov.tr adresinden açıklanacaktır.

Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Ön Lisans sınav başvuruları     12.08.2020-25.08.2020 tarihleri arasında ÖSYM Temsilcilikleri vasıtasıyla ve osym.gov.tr üzerinden alınacaktır. Bu tarihler arasında başvuru yapamayan adaylar ise 08.09.2020-09.09.2020 tarihleri arasında geç başvuru yapacaklardır. Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS sınav sonuçları                12.11.2020 tarihinde ÖSYM’nin internet sitesi osym.gov.tr adresinden açıklanacaktır.

Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sınav başvuruları 05.05.2020-20.05.2020 tarihleri arasında ÖSYM Temsilcilikleri vasıtasıyla ve osym.gov.tr üzerinden alınacaktır. Bu tarihler arasında başvuru yapamayan adaylar 09.06.2020-10.06.2020 tarihleri arasında geç başvuru yapacaklardır. Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS sınav sonuçları               10.09.2020 tarihinde ÖSYM’nin internet sitesi osym.gov.tr adresinden açıklanacaktır.

Sınav Sonuçları ÖSYM’nin internet sitesinden sonuç açıklama sisteminden(sonuç.osym.gov.tr) öğrenebilirsiniz.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir