logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
13 ŞUBAT 2016
1.
Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir.
Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Trafik adabı
Soru Açıklaması
2.
Sürücünün trafik ortamında yaptığı hangi davranış, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?
Doğru Cevap: "D" Sürekli şerit değiştirerek (slalom yaparak) araç kullanması
Soru Açıklaması
3.
Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını bile bile sürekli korna çalarak, çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?
Doğru Cevap: "B" Sabır
Soru Açıklaması
4.
Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine örnektir?
Doğru Cevap: "C" Sola ya da sağa dönüş yapmadan önce sinyal vermek
Soru Açıklaması
5.
I. Dikkatin dağılması
II. Kural ihlallerinin artması
III. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması
Verilenlerden hangilerinin, trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?
Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması
6.
• Kaza sonrası meydana gelen maddi hasar miktarı
• İş gücü kaybının yanı sıra yaralıların tedavi süreçleri ve maliyeti
Trafik kazalarıyla ilgili olarak verilenler, aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkiler?
Doğru Cevap: "A" Ülke ekonomisini
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesi azaltır?
Doğru Cevap: "B" Egzoz susturucusu
Soru Açıklaması
8.
Motoru çalıştırmak için uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır?
Doğru Cevap: "C" Marş motorunun
Soru Açıklaması
9.
Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?
Doğru Cevap: "B" Arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu
Soru Açıklaması
10.
Motorda çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar?
Doğru Cevap: "A" Yağlama sistemi
Soru Açıklaması
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
13 ŞUBAT 2016
11.
Radyatör hortumlarında çatlaklar varsa ne yapılır?
Doğru Cevap: "C" Değiştirilir.
Soru Açıklaması
12.
Araçta elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Sigorta
Soru Açıklaması
13.
Motor soğutma suyuna kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi yeterli miktarda karıştırılır?
Doğru Cevap: "B" Antifriz
Soru Açıklaması
14.
Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Motor yağ basıncı ikaz ışığı
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar?
Doğru Cevap: "B" Tam gazdan ve ani hızlanmalardan kaçınılması
Soru Açıklaması
16.
Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Bölünmüş yol
Soru Açıklaması
17.
Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Minibüs
Soru Açıklaması
18.
Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "dönüş" işaretidir?
Doğru Cevap: "D" Cevap D
Soru Açıklaması
19.
Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması, beklemekte olan sürücüye neyi bildirir?
Doğru Cevap: "C" Harekete hazırlanmasını
Soru Açıklaması
20.
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Doğru Cevap: "C" Azami (en yüksek) hız sınırını
Soru Açıklaması
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
13 ŞUBAT 2016
21.
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Doğru Cevap: "A" Kasisli yola girileceğini
Soru Açıklaması
22.
Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri, sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
Doğru Cevap: "B" Köprüye
Soru Açıklaması
23.
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Doğru Cevap: "C" Mopetin giremeyeceğini
Soru Açıklaması
24.
Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisiyle aynı anlamı taşır?
Doğru Cevap: "B" Cevap B
Soru Açıklaması
25.
Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yollarda yapılması yasaktır?
Doğru Cevap: "D" Ters yönden yola girilmesi
Soru Açıklaması
26.
Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?
Doğru Cevap: "A" 50
Soru Açıklaması
27.
Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
Doğru Cevap: "B" Öndeki aracın geçilmesi
Soru Açıklaması
28.
Araç sahiplerinin aşağıdakilerden hangisini yaptırması zorunludur?
Doğru Cevap: "B" Zorunlu mali sorumluluk sigortası
Soru Açıklaması
29.
Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I. Sola dönüş lambasını yakmalı
II. Hızını azaltmalı
III. Dar bir kavisle dönmeli
Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması
30.
Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Otomobil
Soru Açıklaması
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
13 ŞUBAT 2016
31.
"Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme" trafik kazalarında - - - - sayılan hâllerdendir.
Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Asli kusur
Soru Açıklaması
32.
Kara yollarında seyreden araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
Doğru Cevap: "D" Taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirilmesi
Soru Açıklaması
33.
Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
Doğru Cevap: "A" Sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden fazlasının taşınması
Soru Açıklaması
34.
Şekildeki 1 numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir.

Takip mesafesi, saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre; 1 numaralı araç ile önündeki araç arasında en az kaç metre olmalıdır?
Doğru Cevap: "A" 35
Soru Açıklaması
35.
Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
Doğru Cevap: "C" İhtar edilir, tekrarı halinde araç trafikten men edilir.
Soru Açıklaması
36.
I. Sürülen taşıtın cinsine uygun olması
II. Yetkililerin istemesi hâlinde gösterilmesi
III. Taşıt sürerken sürücünün yanında bulundurması
Motorlu taşıt sürücü belgesiyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri zorunludur?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
37.
Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede kat edilen yola "fren mesafesi" denir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Yolun genişliği
Soru Açıklaması
38.
Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?
Doğru Cevap: "C" Devlet yolu
Soru Açıklaması
39.
Ülkemizde 112 acil telefon hattı, öncelikle hangi hizmet için kullanılmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Ambulans
Soru Açıklaması
40.
Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Baştan Aşağı Kontrol" basamağında yer alır?
Doğru Cevap: "D" Solunum sayısının değerlendirilmesi
Soru Açıklaması
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
13 ŞUBAT 2016
41.
Aşağıdakilerden hangisi, kaza sonrası güvenli bir ortamın oluşturulması için yapılması gereken uygulamalardandır?
Doğru Cevap: "A" Yardımı güçleştirecek meraklı kişilerin olay yerinden uzaklaştırılması
Soru Açıklaması
42.
Resimde görülen manevra, hangi amaçla uygulanır?
Doğru Cevap: "D" Yabancı cisim tıkanmalarında solunum yolunu açmak için
Soru Açıklaması
43.
Yetişkinlere ve bebeklere yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?
Doğru Cevap: "C" Cevap C
Soru Açıklaması
44.
İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin öksürme ile ağzından açık kırmızı renkte, köpüklü kan geldiğini gözlemlediniz.
Bu durumda, aşağıdaki organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz?
Doğru Cevap: "B" Akciğer
Soru Açıklaması
45.
Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan, tansiyon düşüklüğü ile seyreden ve ani gelişen dolaşım yetmezliğine - - - - denir.
Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Şok
Soru Açıklaması
46.
Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
Doğru Cevap: "D" En az 12-24 saat süre ile hekim kontrolünde tutulur.
Soru Açıklaması
47.
Bilinç kaybının en ileri durumu, koma hâli olarak bilinir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi koma hâli belirtilerindendir?
Doğru Cevap: "C" İdrar kaçırmak
Soru Açıklaması
48.
Delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye, aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilir?
Doğru Cevap: "D" Cevap D
Soru Açıklaması
49.
I. Damar ve sinir sıkışmasına
II. Çıkığın sık sık tekrar etmesine
III. Eklem bağlarının düzelmeyecek ölçüde tahrip olmasına
Çıkmış kemiğin uzman olmayan kişilerce eklem boşluğuna konulmaya çalışılması, yukarıda verilenlerden hangilerine neden olabilir?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
50.
Sürükleme yöntemleri;
I. Çok kilolu ve iri yarı kişilerin taşınmasında,
II. Kazazedelerin dar, basık ve geçiş güçlüğü olan bir yerden çıkarılmasında kullanılır.
Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Her ikisi de doğru
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.