logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
08 EKİM 2016 Ehliyet Sınavı
1.
Sürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?
Doğru Cevap: "D" Sorumluluk
Soru Açıklaması
2.
Hangi özelliğe sahip olmayan sürücünün sabırsız, öfkeli, yorgun, stresli ve iletişim becerileri eksik bir kişi olma ihtimali daha fazladır?
Doğru Cevap: "B" Hoşgörülü
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Trafik suçlarına uygulanan cezaların artırılması
Soru Açıklaması
4.
Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu, trafikte hangi temel değerle ifade edilir?
Doğru Cevap: "C" Diğergamlık
Soru Açıklaması
5.
I. Kural ihlallerine
II. Tehlikeli davranışlara
III. Güvenli sürücülük yeteneklerini olumlu yönde etkilemeye
Trafikte yaşanan öfke duygusu, verilenlerden hangilerine yol açabilmektedir?
Doğru Cevap: "A" I ve II
Soru Açıklaması
6.
Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?
Doğru Cevap: "B" Sabır
Soru Açıklaması
7.
Süspansiyon sisteminde bulunan ve yay salınım süresini kısaltan parça aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Amortisör
Soru Açıklaması
8.
ABS fren sisteminin avantajlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Frenleme anında direksiyon hakimiyetini artırır.
Soru Açıklaması
9.
İçten yanmalı motorlar hangi enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürür?
Doğru Cevap: "A" Isı enerjisini
Soru Açıklaması
10.
Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge, sürücüye neyi bildirir?
Doğru Cevap: "C" Depodaki yakıt miktarını
Soru Açıklaması
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
08 EKİM 2016 Ehliyet Sınavı
11.
Motordaki aşınmaları hangi sistem azaltır?
Doğru Cevap: "D" Yağlama sistemi
Soru Açıklaması
12.
Radyatöre konulacak su peteklerin neresinde olmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Üzerinde
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerin hangisindeki arıza, farların yanmamasına sebep olur?
Doğru Cevap: "C" Far anahtarındaki
Soru Açıklaması
14.
Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini belirtir?
Doğru Cevap: "A" Cevap A
Soru Açıklaması
15.
Hava filtresi kirli ise motor nasıl bir karışımla çalışır?
Doğru Cevap: "B" Zengin
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında riskli davranış olarak değerlendirilmez?
Doğru Cevap: "C" Emniyet kemeri takılıyken araç kullanmak
Soru Açıklaması
17.
Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır.
Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Doğru Cevap: "B" Sadece sağa dönülebileceğini
Soru Açıklaması
18.
Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?
Doğru Cevap: "D" Trafikten men
Soru Açıklaması
19.
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
Doğru Cevap: "A" Okul geçidine
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?
Doğru Cevap: "C" Cevap C
Soru Açıklaması
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
08 EKİM 2016 Ehliyet Sınavı
21.
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Doğru Cevap: "D" Takip mesafesinin 70 metreden az olmayacağını
Soru Açıklaması
22.
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Doğru Cevap: "B" Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
Soru Açıklaması
23.
Taşıt yolu veya park alanında, kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?
Doğru Cevap: "A" Özürlü sürücüler için park yeri
Soru Açıklaması
24.
Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
Doğru Cevap: "C" Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici olarak geri alınır.
Soru Açıklaması
25.

Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Doğru Cevap: "D" Devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştiremeyeceğini
Soru Açıklaması
26.
Yerleşim yeri içindeki kara yollarında aksine bir işaret yoksa motorlu bisikletler için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?
Doğru Cevap: "B" 30
Soru Açıklaması
27.
Şekildeki 1 numaralı araç 80 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?
Doğru Cevap: "D" 40
Soru Açıklaması
28.
Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün, aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
Doğru Cevap: "A" İki şeridi birden kullanması
Soru Açıklaması
29.
Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
Doğru Cevap: "A" 1 numaralı araca yol vermeli
Soru Açıklaması
30.
I. Şerit değiştirmelerde
II. Sağa ve sola dönüşlerde
III. Bir aracın geçilmesi esnasında
Yukarıdakilerin hangilerinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunludur?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
08 EKİM 2016 Ehliyet Sınavı
31.
Şekilde görülen geçiş üstünlüğüne sahip araçların, görev hâlinde karşılaşmaları durumunda ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Ambulans
Soru Açıklaması
32.
Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durmaya örnektir?
Doğru Cevap: "B" Kırmızı ışıkta beklemek
Soru Açıklaması
33.
• Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmak
• Önde giden bir aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlememek
Yukarıda verilenler, trafik kazalarında rol oynayan faktörlerin hangisinin içinde değerlendirilir?
Doğru Cevap: "D" Sürücü kusurları
Soru Açıklaması
34.
Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
Doğru Cevap: "A" Gabarinin aşılması
Soru Açıklaması
35.
Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
Doğru Cevap: "B" İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi
Soru Açıklaması
36.
Geceleri kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?
Doğru Cevap: "D" Yakını gösteren ışıkların
Soru Açıklaması
37.
Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?
Doğru Cevap: "A" Kazaya karışması sonucu yetkili görevli tarafından gerekli görüldüğünde
Soru Açıklaması
38.
Boşaltıldığı ortamda çevre kirliliği meydana getirecek maddelere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Atık
Soru Açıklaması
39.
Aşağıdakilerden hangisi, 112'nin aranması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Kesin yer ve adres bilgilerini vermekten kaçınılması
Soru Açıklaması
40.
Kanı süzerek gerekli maddelerin vücutta tutulması, zararlı olanların atılması gibi görevleri olan ve vücutta iç dengeyi koruyan sistem, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Boşaltım sistemi
Soru Açıklaması
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
08 EKİM 2016 Ehliyet Sınavı
41.
Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kazazedenin yaşam bulguları içerisinde yer alır?
Doğru Cevap: "D" Vücut ısısı
Soru Açıklaması
42.
Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini kapsar. En önemli işlem olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır.
Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "B" Koruma
Soru Açıklaması
43.
• Geçici hafıza kaybı
• Burundan kan gelmesi
• Göz bebeklerinde büyüklük farkı
Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?
Doğru Cevap: "A" Baş
Soru Açıklaması
44.
Atardamar kanamalarında, kısa zamanda çok kan kaybetmemek için kanayan yer üzerine veya kanayan yere yakın bir üst atardamar bölgesine basınç uygulanır.
Buna göre,
I. Boyun
II. Koltuk altı
III. Köprücük kemiği üzeri
verilenlerden hangileri vücutta bu amaç için belirlenmiş basınç uygulama noktalarındandır?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
45.
Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?
Doğru Cevap: "B" Cildin soğuk ve nemli olması
Soru Açıklaması
46.
Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Göğüs kemiğine bası uygulama ve kaldırmanın ritmik olarak yapılması
Soru Açıklaması
47.

Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?
Doğru Cevap: "D" Delici göğüs yaralanması
Soru Açıklaması
48.
Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
Doğru Cevap: "C" Çıkığın alt bölgesindeki deri rengi, ısı ve nabzın kontrol edilmesi
Soru Açıklaması
49.
Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur? 
Doğru Cevap: "B" Koma
Soru Açıklaması
50.
Yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişiler için kullanılır. Bir ilk yardımcı tarafından uygulanır. İlk yardımcının bir kolu boşta olacağından merdiven ya da bir yerden rahatlıkla destek alınabilir.
Verilen bilgi, acil taşıma tekniklerinden hangisiyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "A" İtfaiyeci yöntemi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.